About

Vi är proffs på logiskt, vi älskar att göra scheman, exelark, hämta upp på flygplatser, köra till fina fester eller filproduktioner långt ute i skogen. Vi hittar överallt och vi kommer alltid i tid.

VI LÖSER UPPGIFTEN

Många av våra medarbetare har militär eller polisiär bakrund. Flera av oss har C-körkort och militära förarbevis.

Förutom solida kunskaper inom området måste ansvarig inom logistik  dessutom ha analytisk förmåga och helhetstänkande. God organisationsförmåga, kommunikations- och ledarskapsförmåga utgör andra viktiga krav. För att klara avtalsförhandlingar med logistikleverantörer eller för att bestämma om produkter eller tjänster ska produceras inom företaget eller köpas externt behövs dessutom mycket goda kunskaper inom ekonomi och en djup förståelse för processer.

We are professionals in logical, we love to make schedules, exelark, pick up at the airport, drive to fine parties or filmproduktions far out in the woods. We find everywhere and we will always be on time.

WE SOLVE THE TASK

Many of our employees have military or police backround.

on-site: at the place where a business or activity happens

img_3279